Fakta om stillingen og søknadsprosess

Vestby enslig, Etnedal singel

vestby enslig

Stillingsmatch Vestby kommune Vestby kommune er den sydligste av Follokommunene med 15 innbyggere og totalt et areal på km2. Vestby er en trygg og god kommune å vestby enslig i, en kommune som er preget av vekst og utvikling. Her er varierte bomiljøer, flotte rekreasjons- og friluftsområder, allsidige handels- og næringsområder, og nær tilknyting til landets viktigste hovedferdselsårer - E6, jernbane, fjord og flyplass.

ŽIVĚ: Taisha Tauma - Proroctví na rok 2021 - jasnovidný náhled

Vestby har 10 flotte strender langs Vestby enslig og egen sykkelsti gjennom hele kommunen. Barneverntjenesten i Vestby er organisert i felles virksomhet for barn og ungdom, sammen med forebyggende helsetjenester, kommunal legetjeneste og bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Arbeidet er hovedsaklig på ettermiddag og kveldstid.

vestby enslig

Arbeidet innebærer å skape trygge rammer og forutsigbarhet i nytt hjem, nærmiljø, skole og fritidsaktiviteter, med fokus på ungdommenes ressurser.

Søker må være over 25 år, førerkort ønskelig.

vestby enslig

Kontaktperson Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til konstituert leder Greta Lindland 90 93 35 96 eller fagleder Karen Tanum 64 98 02 Søknad Søknadsfrist: Ansettelse skjer i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår vestby enslig gjeldende over, reglementer og tariffavtaler.

Vestby kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden.

vestby enslig

Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på vestby enslig. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

vestby enslig

Epost: post vestby.