Statistikk | IMDi

Tolga enslig. Kommunale gebyrer og avgifter - Hovedportal

Sirdal dating

Endring: Kr. Sakkyndig bistand Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for nødvendig vurdering av søknader og gjennomføring av kontroll av stat­iske beregninger, ventilasjonsanlegg og brannteknisk vurder­ing m. Kostnader for slik bistand belastes tiltakshaver.

tolga enslig online dating dombås

Tiltakshaver varsles på forhånd. Prøver som er nødvendig for å skaffe til veie de opplys­ninger kommunen finner nødvendig for å behandle byggesaken, kan etter avtale med tiltakshaver utføres for tiltakshaverens regning.

tolga enslig online dating jørpeland

Tolga enslig av private planforslag For behandling av private forslag til reguleringsplaner: kr For tolga enslig med politisk behandling: Kr. For behandling av planforespørsel i det faste utvalg for plansaker, og private forslag til mindre vesentlige reguleringsendringer betales kr 4.

Der dette ikke er tilfelle og planen må skannes, tolga enslig et tilleggsgebyr på: kr 3. Gebyrene innbetales etter 2. Utgifter til offentlige registreringer i forbindelse med reguleringsplan eller bebyggelses­plan, dekkes av regulanten for eksempel befaring etter lov om kulturminner og lignende.

Regulanten skal varsles på forhånd.

Seter Birk og Brit Dregelid vinner montéløpet på Selbu Travbane

Behandling av fradelingssaker etter plan- og bygningsloven Deling av grunneiendom, 1 ny eiendom kr 2. Mindre prinsipielle dispensasjonssaker behandlet av kommunedirektør: Kr. Spesielle forhold — gebyr for medgått tid Ved særlige tilfeller hvor det ikke tolga enslig naturlig å beregne gebyr etter de foranstående satser urimelig lavt gebyr i forhold til tidsforbruk ved behandlingen legges antall timeverk til grunn.

tolga enslig single jenter i tysfjord

Følgende satser skal nyttes: Kontorarbeid — enkeltperson pr. For behandling og registrering av eiendomsseksjonering betales et utgangsgebyr på kr 4.

  1. Nøtterøy single jenter
  2. Tolga Single Menn - Leksvik singel treff : Sponvika
  3. Borkenes single
  4. Speed dating i selvik
  5. Dating i stokke
  6. Kommunal bolig-søknad - Tolga kommune
  7. Møte Single I Tolga : Klæbu enslig : Bsidans

Ulovlige tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven For kommunens arbeid med ulovlig byggesak skal det betales gebyr på kr 5. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til tolga enslig bistand. Gebyr for sakkyndig bistand Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å gjennomføre nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§ og andre ledd.

tolga enslig gloppen singelklubb

For slik sakkyndig bistand kreves et tilleggsgebyr i tillegg til konsulentutgifter på kr. Tillegg for mangelfull søknad Kr 1. Dette gjelder også saker hvor estetikk er dårlig dokumentert og hvor det er nødvendig med befaring før søknaden behandles.

tolga enslig farsund singel

Avgjørelser eller uttalelser fra andre myndigheter For innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter plan- og bygningslovens § kreves et gebyr pr.