Nettdating Nord-Aurdal | Q

Sør-aurdal dating, Gudstjenester i Sør-Aurdal

Innhold

  Henviser til vår personvernerklæring nytt vindu.

  sør-aurdal dating hå online dating

  Jeg vil også vise aktsomhet i omtale av andre forhold som jeg blir kjent med eller erfarer under mitt arbeid. Jeg har lest de lovbestemmelser som er anført sør-aurdal dating denne erklæring.

  sør-aurdal dating dating norway i ytre arna

  Jeg er dermed klar over straffelovens kapittel 21 samt markedsføringslovens § 28 og § Jeg er kjent med at brudd på disse bestemmelsene kan medføre straffeansvar. Jeg er også klar over at taushetsplikten gjelder både i den tiden jeg er tilknyttet frivilligsentralen og etter at mitt engasjement er avsluttet.

  sør-aurdal dating online dating gausdal

  Som frivillig forplikter jeg meg til å: si fra når jeg er syk, eller av annen grunn er forhindret fra å komme. Sør-aurdal dating lovsteder Markedsføringslovens §§ 28 og 29 Taushetspliktens omfang Taushetsplikten omfatter helse- og sykdomsforhold, følelsesliv, sør-aurdal dating, og religion, familieforhold og slektskap, utdanning, holdninger, arbeid og økonomiske situasjon, fødested, personnummer, statsborgerskap, yrke, bosted og arbeidsted, - når brukeren gir opplysninger til daglig leder, frivillig hjelper, eller styret, som ledd i hjelpearbeidet, og når videreformidling kan medføre skadevirkning for den det gjelder.

  Bruk på nett Taushetserklæringen gjelder også dersom den frivillige har bekreftet at den er akseptert på en nettside.

  sør-aurdal dating andenes dating steder

  Lest og akseptert.