Bli medlem du også!

Speed dating i bjørnafjorden

Trump Speed Dating - Gilly and Keeves

Nyhet Språkleg speeddating Institutt for framandspråk og Det humanistiske fakultet markerte Den europeiske språkdagen med arrangement i samarbeid med Universitetsbiblioteket på dagtid og med Bergen Offentlige Bibliotek på kvelden. Speeddating på spansk: Den europeiske språkdagen Den I år markerte UiB Den europeiske språkdagen med korte og morosame innføringar i arabisk, norrønt, spansk, russisk, tysk, italiensk, gammalegyptisk, gammalgresk, latin, gammalengelsk, alvisk og japansk på Universitetsbiblioteket og med lynkurs og språkspel på Bergen Offentlige bibliotek.

speed dating i bjørnafjorden

Språklege smakebitar På innføringskurset i arabisk blei alle sitteplassar i undervisningsrommet i Universitetsbiblioteket tatt speed dating i bjørnafjorden bruk, kor rundt 40 stykke møtte opp for å få speed dating i bjørnafjorden første møte med arabisk språk. Dei interesserer seg for arabisk mellom anna fordi truleg fleire av dei dei i framtida skal undervise vil ha arabisk som morsmål.

Frøya Goma hadde håpa dei også skulle få bryne seg på grammatikk under introduksjonen, medan Julie Bergmann seier ho under introduksjonen innsåg kor innfløkt arabisk er.

speed dating i bjørnafjorden

Innføringa i gammalengelsk vakte òg stor interesse hjå studentar og andre besøkande. Førsteamanuensis Kari Haugland viste engasjerte språk-interesserte korleis gammalengelsk og norrønt har nært slektskap både i bøyingsmønster og ord.

speed dating i bjørnafjorden

Likskapane mellom norrønt og gammalengelsk kan samanliknast med forholdet mellom norsk og svensk i dag, forklarte Haugland. Speeddating Stipendiat i spansk språk, Ann Cathrin Corrales-Øverlid, sørgde for lune smil og varm stemning då ho sette lynkurs-studentane sine til å speeddate kvarandre med frasane dei nett hadde lært.

speed dating i bjørnafjorden

Corrales-Øverlid køyrde lynkurset i spansk ein gong til for nye spanskinteresserte på kveldsarrangementet på Bergen Offentlige Bibliotek. I tillegg deltok tilsette og masterstudentar frå tysk, spansk, engelsk, fransk og norsk som andrespråk i språkspelet New Amigos denne kvelden.

speed dating i bjørnafjorden

Den arabiske versjonen av spelet er heilt fersk og har vorte utvikla i samarbeid med universitetslektor Pernille Myrvold. Grunna den store interessa for språkspelet vil Bergen Offentlige bibliotek no tilby New Amigos-speldagar fast kvar laurdag frå kl.

speed dating i bjørnafjorden

New Amigos: På kvedlen stilte tilsette og masterstudentar frå Institutt for framandspråk på Språkdag-markeringa på Bergen Offentlige bibliotek.