Handlekurv

Solund enslig

Norge Kurven full i Karasjok Enslige sosialhjelpsmottagere i Karasjok får i utgangspunktet kroner.

solund enslig larkollen single klubb

I Solund i Sogn og Fjordane er beløpet solund enslig nede i halvparten: kroner. Satsen i Karasjok ga oss mulighet til å handle matvarer for kroner, og vi fikk en bugnende kurv.

solund enslig søgne single speed

Satsen i Solund ga derimot ikke rom for matvarer for mer enn kroner, og bare halv kurv. Lars Nehru Lars Nehru Sand Aller helst burde de flyttet til Karasjok.

Regjeringen har i statsbudsjettet fastsatt kroner til enslige sosialhjelpsklienter som en veiledende sats for kommunene, men det er kommunene selv som fastsetter hva som skal være den lokale normen.

De aller fleste kommunene holder utgifter til husleie og strøm utenom.

Solund - 4636 (Vestland)

Sosialhjelpen skal dekke det man trenger av mat, klær og andre løpende utgifter til å leve. I Karasjok er dét kroner, mens i Solund mener politikerne det er kroner. Dette er jo sinnssvakt lavt, men satsene skal justeres, i hvert fall solund enslig nyttår, sier nyansatt sosialleder i Solund kommune, Marit Utvær.

solund enslig bygland speed dating norway

Norges dårligste sosialhjelpskommune har ikke oppjustert satsen på flere år. Ingen Aftenposten snakker med, vet når det sist ble gjort, men det er i alle fall ikke skjedd etter at det elektroniske referatarkivet ble tatt i bruk i Ordfører Gunn Åmdal Mongstad er langt fra stolt over situasjonen: - Jeg tror nok at de solund solund enslig har mottatt sosialhjelp, blir bra ivaretatt, for eksempel med tilleggsytelser.

Her er kommunenes satser for sosialhjelp

Men det er grunn til å gå nærmere inn i tallene. Det er ikke tvil om det, sier hun. Ingen flyttestrøm. Sosialleder i Karasjok, Anlaug Maridal, mener finnmarkskommunens rekord er historisk betinget av at kommunen i sin tid ga sosialhjelpsklienter 80 prosent av uføretrygdsatsen.

Hermansverk pris på singel

Kanskje har de høyere forventninger på grunn av satsene, sier hun. Maridal er heller ikke sikker på om de som mottar sosialhjelp i Karasjok, er mindre med i forskjellige aktiviseringstiltak enn folk andre steder. Sats vs utbetaling. Mens satsene er politisk vedtatt, varierer den reelle utbetalingen med individuelle behov hos hver enkelt mottager.

Singelklubb Solund : Enslig i beiarn, Single speed klæbu

Selv om satsene varierer kraftig fra kommune til kommune, er solund enslig ingen entydig sammenheng mellom høye satser og høye utbetalinger. Forskjellene i faktisk utbetaling er enda større enn forskjellene i satsene:Den gjennomsnittlige utbetalingen varierer fra kroner i Snillfjord kommune til 10 kroner i Fedje kommune.

solund enslig kvinnherad single damer

Denne forskjellen kan derimot si mer om situasjonen til de som får sosialhjelp, enn hvor raus kommunen er. Aftenposten får opplyst i de to kommunene at mange av klientene i Snillfjord mottar trygd eller arbeider ved siden av supplerende sosialhjelp. Fedje kommune forklarer solund enslig høye utbetalingen med single stavanger summen for lån er tatt med i rapporteringen, mens den reelle støttesummen er vesentlig lavere, i overkant av kroner.

Jessheim enslig

Rike kommuner. Telemarksforskning undersøkte i fastsettingen av satser og utmålingen av sosialhjelp i kommune. I rapporten heter det blant annet at den statlige normen har "bidratt til å standardisere satsene mellom kommunene, men bare i ubetydelig grad når det gjelder den faktiske utmålingen av sosialstønaden.