Вход на Facebook | Facebook

Sjøholt speed dating

Opplevelsesbyen Kristiansand? Eller den grønne byen? Forslagene var mange, da akademia, næringslivet og offentlig sektor var samlet til ny workshop om samfunnsdelen av kommuneplanen i Kristiansand.

sjøholt speed dating bjørnevatn dating norway

Tema for workshopen var å finne forslag til ny visjon og posisjon for Kristiansand. Hva skal byen være, hvilken posisjon skal vi ta og hva skal vi markedsføre oss som?

Program 4. februar 2020

Rundt 50 personer møtte opp til idémyldring i Rådhuskvartalet Workshopen er et ledd i arbeidet med revisjon av sjøholt speed dating samfunnsdel og tok utgangspunkt i åtte visjoner som kom opp etter første workshop Han la vekt på viktigheten av godt samarbeid med ulike aktører i denne prosessen. Det er gir oss noe ganske unikt, sett i forhold til andre byer i landet som er større enn oss.

sjøholt speed dating agder single speed

I tillegg har evne til å samhandle, på tvers av bransjer og kommunegrenser, påpeker ordføreren videre. Flere av innspillene som kom fram gjennom workshopen, pekte på mange av de samme tingene.

Dette er hva styret ønsker vi skal fokusere på i foreningens langsiktige strategi.

Jeg hører ord som skapende og inkluderende, teknologi, opplevelser og grønn satsing. Det harmonerer godt med noen grunnleggende prinsipper som vi allerede har i dag, og sjøholt speed dating ligger til grunn for alt vi gjør.

sjøholt speed dating single kvinner i vennesla

Som at vi sier vi skal være en klimavennlig by, og at vi satser på inkludering og likestilling, understreket Furre. Nå skal ideene knas videre av en arbeidsgruppe, bestående av elleve personer fra ulike sektorer i kommunen, ledet av Grete Sjøholt.

sjøholt speed dating singel treff samnanger

Bystyret i Kristiansand tar stilling til endelig forslag i september i år.