Single kvinner i gamvik

Fødte,Nettoflytting,Døde,Vekst i befolkningen siste kvartal Les mer om Norges befolkning på vår faktaside om befolkningen.

single kvinner i gamvik

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.

Les mer om innvandring til Norge på vår faktaside om innvandring.

Kvinneandelen i distrikts-Norge stuper Kvinneandelen i distrikts-Norge stuper. Ønsker ikke kvinner å bo på bygda? Med både flatskjerm og boblebad på terrassen har Tom Bjarne Ulvmoen alt han trenger, og mer til. Foto: Rolf Øhman Med sine innbyggere er det en typisk innlandskommune med lange tradisjoner for skogbruk, der sagbruket er en av de største arbeidsplassene.

Befolkning i ,Befolkning i Arbeid single kvinner i gamvik utdanning Les mer om det norske arbeidslivet på vår faktaside om arbeid. Innbyggere som pendler til jobb i annen kommune,Personer som pendler inn til jobb i kommunen Utdanning på Universitets- og høyskolenivå regnes som kort om den varer i år, og lang om den varer i 4 år eller mer.

Hvaler, beautiful part of Norway

Hytter,Bor på landbrukseiendom,Beboere per husholdning,Bor trangt Les mer om hvordan vi bor i Norge på vår faktaside om bolig. Kultur Netto utgifter til kultursektoren Bøker lånt på biblioteket,Besøk per kinoforestilling,Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole,Frivillige lag og foreninger Mer statistikk om det norske kulturlivet finner du på vår faktaside om kultur.

Medlemmer i Den norske kirke,Medlemmer i andre tros- og livsynssamfunn Mer statistikk om religion i Norge finner du på vår faktaside om religion.

single kvinner i gamvik

Bebyggelse og transport Befolkningstetthet,Andel som bor i tettsted¹ ¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst personer og der det med noen unntak ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Les mer om bil og bilbruk i Norge på vår faktaside om bil og transport.

single kvinner i gamvik

Areal dekket av veier,Areal dekket av single kvinner i gamvik Les mer om hvordan Norges areal fordeler seg på vår faktaside om landskap i Norge. Kommunens økonomi Kommunens driftsutgifter per innbygger,Kommunens driftsinntekter per innbygger Driftsresultat Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen.

Berlevåg har fylkets skjeveste fordeling av antallet kvinner og menn. Likevel har hun ennå til gode å bli sjekket opp.