Krisesenteret i Indre Østfold - Rakkestad kommune

Enslig i rakkestad, Økonomiske ytelser til barnefamilier - Rakkestad kommune

Registrer deg i CV-database Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til Østfoldbyene.

MUSIKKVIDEO: Problemer i distriktet

Enslig i rakkestad har ca. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri.

enslig i rakkestad

Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen inndelt i 9 seksjoner som yter tjenester til kommunens innbyggere. Se informasjonsvideo eller bla i vår informasjonsbrosjyre så får du vite mere om den flotte bygda vår.

enslig i rakkestad

Seksjonen er organisert i 3 enheter som gir tjenester til utviklingshemmede og enslige mindreårige flykninger. Fagleder har ansvar for å gi brukerne et individuelt tilpasset tilbud og daglig drift av to bofellesskap. Krav til stillingen - 3-årig høgskole, fortrinnsvis innen helse og sosial - Gode norskkunnskaper - skriftlig og muntlig - Førerkort kl.

enslig i rakkestad

B - Kompetanse og erfaring innen arbeid med utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser - Evne til nytenkning og målrettet miljøarbeid - Evne til å veilede andre - Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi kan tilby.