6391 Tresfjord

Vestnes singel. Knut Marius Djupvik

Innhold

  dating site i flatanger vågåmo single jenter

  Home » Øveråslia i Vestnes kommune - driftskonsesjon Øveråslia i Vestnes kommune - driftskonsesjon Published Vestnes Renovasjon AS søker om driftskonsesjon for masseuttak i Øveråslia. Uttaket er lokalisert på eigedomane gbnr.

  luster single norheimsund single menn

  Omsøkt område er 94 daa. Førekomsten er ein granittisk gneis som av NGU er vurdert å ha lokal betydning.

  høyanger dating site sunndalsøra møte single

  Tiltakshavar skal ta ut fast fjell som skal nyttast til vestnes singel samt knusast i ulike singel- og pukkfraksjonar som skal nyttast i utviklinga av verksemda på Øveråslia. Ifølgje vestnes singel er det anslått at det samla uttaket innafor uttaksområdet er 2 m3. Av dette ser tiltakshavaren for seg å ta ut ca.

  dating norway i sørum pris på singel i skålevik

  Det årlege uttaket kan endre seg avhengig av situasjonen i marknaden. Planvedtaket frå kommunen blei påklaga og difor sendt vidare til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjerd. DMF har teke utgangspunkt i reguleringsplanen slik den føreligg ved vurdering av søknad om driftskonsesjon.

  Inviterte til medvirkning for E39 Romsdalsfjorden Publisert Statens vegvesen hadde De frammøtte fikk mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill til reguleringsplanen.

  Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre. Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.