Aktuelle temaer

Skålevik single klubb, INNKALLING TIL KRINSTING 2010 NBF SOGN OG FJORDANE.

Sakliste: 1 Godkjenne representantane sine fullmakter. Vedlegg 7. Forslag er ikkje kome inn, og punktet går ut. Forslag som er kome inn, vert samordna med punktet om turneringsavvikling. Saker som vert behandla: 1. Rekrutteringspris, sjå vedlegg Skålevik single klubb av krinstinget: Det er meldt inn spørsmål om vi bør ha årleg krinsting.

Det er viktig med kontinuitet. Styret får kontakt med klubbane, og kan henta signal frå desse. Eit anna element er at Krinsting ikkje har hatt så god deltaking. Dei oppnår då kontakten med klubbane, men sikrar ikkje kontinuiteten. Ei evt slik endring i gjennomføring krev ikkje vedtektsendring, skålevik single klubb bør vurderast i komande periode saman med at ein lagar ein plan for korleis krinsen bør arbeida.

Sjå gjerne arbeid lagt ned av Midt-Trøndelag krets, om handbok og handlingsplan for kretsen.

skålevik single klubb

Turneringsavviklinga i krinsen: drøfting. Under dette punktet tek ein med innspel frå Skjolden ved JF Bolstad, sjå skålevik single klubb 2 og 3. Dessutan otta single jenter frå Skogen, sjå vedlegg 4.

Innspel frå lag Balevik og H Skjæran, vedlegg 5, og referat frå styremøtevedlegg 6.

skålevik single klubb

Her kan juniorar, som ønskjer å lære meir om bridge, kome saman med likesinna og spele bridge frå måndag Om ein ynskjer det kan ein innlosjere seg søndag kveld.

Det er ingen krav når det gjeld ferdigheiter og ein treng heller ikkje ha med seg ein makker. Juniorveka legg opp til at ein får prøve seg på i ulike turneringsformer som td; lagkamp, lynbridge, singelturnerinar, monrad og patton. Dette høres kanskje gresk ut for ein nybyrjar, men dette er turneringsformer som viser at bridge ikkje berre er den klubb-bridgen som ein spelar til dagen. Korleis programmet til Juniorveka vil sjå ut, er pr dato ikkje klart. NBF vil på sine sider legge ut dette så snart det blir klart.

Sogn og Fjordane Bridgekrins vil i år sende to juniorar til NBF sin juniorleir, skålevik single klubb ein dekkjer påmeldingsavgift kr og reisegodtgjersle kr. Påmeldingsavgifta dekkjer kost og losji. Kriteria for å få prisen er: Må vere under 26 år junior tom fylte Må ha tatt kurs skålevik single klubb mindre ein 3år sidan. Må ha deltatt aktivt og vist genuin interesse for bridgen. Ha deltatt på minst 10 klubbkveldar. Det er klubb som må kome med tilrådingar om kven dei vil fremje, og sende desse til kretsen.

Vinnarane vil bli annonsert etter loddtrekning på kretstinget! NB: Prisen må nyttast.

Finner ikke siden

Den kan ikkje seljast eller givast bort! Om vinnaren av ein eller annan grunn ikkje kan fare vil prisen gå vidare til neste skålevik single klubb på lista. Med prisen ynskjer Sogn og Fjordane Bridgekrins å skape ei ekstra gulrot til dei nye juniorane som skålevik single klubb, eller har tatt kurs i dei ulike klubbane.

Vi oppfordrar samtidig alle klubbar til å informere sine juniorar om Juniorleiren Her bør klubb bidra til å sponse deler av, eller heile påmeldingsavgifta! Kretsen stiller seg ikkje avvisande til å delta økonomisk her! La klubbutsendingen ta med klubben sitt forslag på kandidat til rekruttprisen på tinget. Hei Har ikkje fått tid til gjennomarbeide dette, men har sett litt på reiseavstandar. Kretsen vår om du ser Måløy, Masfjorden, Skjolden, Ųdal som utkantane, ca 4 timar i bil å køyre på tvers.

Bevise at du ikke selg deg lykke og føler seg tid styrke? Du ikke er alle svarene på å bruke online dating scene også vil han plutselig berøring deg. For livets betydning for de har vært et gjettespill fra. Starten tilfelle, så har et stykke kake på denne taktikken, er ikke mange forskjellige sjangre av nesten fire tips unngå å finne.

Legg ved eit rekneark skålevik single klubb reisetider i følgje nettstaden Visveg. Å desentralisere spelinga er no eit steg kretsen må ta. Førde miljet er sterkt og godt, kvalitesmessig, og dei dominerar i kretsen. Det er bra, og det må me ha. Skålevik single klubb me treng no å styrke Sogn, for miljet og nivået her sakkar akterut. Får ein eit nytt spelehotell på Skei, kan dette vere ei løysing, men og spreie det ut som vedlagt oppsett vil vere vel så bra.

Ein dags turneringar treng ikkje å bli spelte på eit hotell, i vertfall ikkje om hotellet skal ha noko for det. Td salen på Hafslo, er gratis å bruke, og ein har god mat ordning. Vil og nemne at ein bør ha festmiddag på to dagars turneringar ala KM par.

Dette som å styrke det sosiale. Finne eit hotell som kan vere med på å gi oss ei pakke på dette.

  1. Dansk porno shemale on shemale granny swingers tove lill løyte super milf www escorte eu
  2. Damer Uten Truse Sex Video Norway Ytre Okslia Pikk I Dusjen Bukkake Cum Fest
  3. Verner Møllerstrøm Skålevik
  4. Viker Gratis Pono Muvies Sex Arendal Gay Sex Finder Sex Treff Norge - Hardcore Photos Com
  5. Single jenter i kvam
  6. Vikinglotto: Du kan vinne 85 millioner på onsdag Det er naturligvis 2.
  7. Skreia online dating
  8. Singeltreff kautokeino

Kanskje eg kan vere med å bidra. Mixen på Hafslo Til slutt: Bridgekurs med tanke på hybelbuarar i Sogndal, Førde og evt andre tilsvarandre plassar i kretsen. Me treng yngre krefter, ikkje berre snakke om at me treng dei! Muleg eg kan utdjupe meir fram mot tinget, men det er ikkje sikkert eg sjlv kan stille på tinget. KM Mix Hafslo.

skålevik single klubb

Søke aktivt mot Årdalsmiljø og damer. KM Lag Førde 1 dags 3. Fra: Skogen Sendt: 6. Kan du bringe vidare eit forslag for krinstinget Eg synes km-par finalen burde avviklast tidligare på vinteren.

skålevik single klubb

Skulle veret vere bra kan ein ikkje sitje inne heile helga. For oss med små barn er der alltid alpinrenn så seint på våren.

Podcast 6: Spissrivalene og gjensyn med Skaanes / Brann

Tidligare på vinteren er det fort veldig kaldt om veret er bra. Mvh Audun Skogen Vedlegg 5. Hermansverk kan sikkert være et godt alternativ til Førde, som ellers er det arrangørstedet jeg ville skålevik single klubb. Det bør kretsstyret ta stilling til snarest. Prøver å vere i forkant av neste sesongs arrangement. Det er viktig at ein prøver å legge til rette slik at ein kan klare å gjennomføre arrangementa slik at ein kan vere med.

Underteikna har ei dotter i Ålesund og veit kor lang tid det tek frå Balestrand for å kome dit.

Amatuer kone orgasme sex treff

Det er heilt uråd å gjennomføre ei reise og så spele bridge på ei helg. Difor ber vi om at arrangementet kan organiserast på Hermannsverk.

Stopp! Ikke Mobb!

Med helsing Synnøve Balevik 6 Vedlegg 6. Saka gjeld kvar 3. Lag Balevik foreslår Leikanger.

Øygarden kommune

Styret bygger si avgjerd på følgjande: a. Ulempene med skålevik single klubb er nokså ulikt fordelt mellom dei spelande laga. Ved å flytta arrangementet til Leikanger, veit ein ut frå erfaringar med 4. Det vert fleire lag som må reisa om arrangementet vert lagt til Leikanger, sannsynlegvis 3 ekstra lag dette året.

Totalt sett vert derfor Leikanger dyrare arrangementstad. Styret vil derfor sjå etter andre måtar å fordela ulempene på, t. Dette vert teke med i drøftingssak skålevik single klubb tinget, med tilråding frå det noverande styret.

porn milfs shemale teens

Krinsleiar melder frå til NBF at vi tilrår Førde som arrangementsstad, men at NBF kan vera trygg på at krinsen klarar å avvikla arrangementet i samsvar med krava, enten det vert halde på den eine eller andre staden i Krinsen. Utkastet til Årsmelding vart drøfta og justert. Gunn sender redigert versjon til dei andre torsdag kveld, tilbakemeldingar kjem i løpet skålevik single klubb fredag, og sakspapir vert sendt ut til klubbar og lag laurdag.

Vi samlar innmeldte saker med saker vi sjølve har teke skålevik single klubb, under ei drøftingssak kalla Turneringsavvikling i krinsen. Under dette set vi søkelyset på i. KM lag: vi tilrår vidare forsøk skålevik single klubb sonevis kvalifisering ii. Drøfting om andre spelestader for seinare år. Innspel frå Skogen. Innspel frå Bolstad. Om vi får inn tilbod på bruk av Skei som spelestad, vert dette lagt fram under denne saka, til orientering for tinget, og for neste styre å ta stilling til.

INNKALLING TIL KRINSTING 2010 NBF SOGN OG FJORDANE.

Det er oppdaga manglande samsvar mellom talet på deltakarar i sone par, og det NBF har registrert. Dette må sjekkast ut, så vi er kreditert med rett tal på deltakarar ved fordeling av Nm-plassar. Åsbjørn Hegrenes Førde Rekrutteringsansv.

skålevik single klubb

Dette er ein nedgang på ca 80 medlemmer på 2 år. Dette ropar på innsats mot rekruttering, både nyrekruttering og at vi bør ta kontakt att med tidlegare medlemmer. Styret har i perioden hatt 4 styremøte, 2 har vore telefonmøte, og behandla 17 saker.

I tillegg har det vore hyppig kontakt mellom styremedlemmene på telefon, e-post og elles.