Koronaviruset / Corona disease - information

Single damer luster

Innhold

dating site i hustadvika

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon. Lytt til teksten Innstillinger Skulen 1.

Samla opningstid i SFO og 1. Den reduserte opningstida i SFO er for betre å kunne handtera råda i smittevern-rettleiaren frå styresmaktene og for å kunne ha ei forsvarleg bemanning.

molde enslig

Skulen 5. Skulane i Luster har ulike føresetnader å ta omsyn til når dei skal syta for opning att, og difor opnar skulane til ulike dagar komande veke: Måndag I særskilde høve barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon og barn med særskilde behov vil det gjerast unnatak frå kjernetida på 7,5 timar.

Dette kan til dømes gjelda føresette i helse og omsorgsektoren eller andre samfunnskritiske yrke. Her må det vera god dialog mellom skulen og dei føresette om praktiske løysingar.

single verdal

Det vil ikkje bli single damer luster inn ekstra materiell. I samsvar med nasjonale retningslinjer ber Fylkeskommunen om at alle som har moglegheit til å unngå bruk av kollektivtransport og tilrettelagt skuleskyss med drosje for å kome seg til skulen, om å gjere dette. Til dømes vil kommunen oppmoda om at eldre elevar busett på Galden og Hestnes nyttar sykkelvegen til skulen til dess skysskapasiteten er normalisert.

singelklubb tjøme