Se flere annonser

Røros enslig

Det vurderes også inntil to treningsleiligheter i samme kompleks.

røros enslig datingsider i berlevåg

Det kommer frem i sakspapirene til formannskapet som møtes torsdag i neste røros enslig hvor det også foreslås følgende: Røros kommune etablerer snarest midlertidig bofellesskap for mindreårige flyktninger i sokkeletasje sydfløy ved Røros enslig sykehjem. Finansiering med tilskuddsordninger innarbeides i økonomiplan.

Foreslår et midlertidig bofellesskap for mindreårige flyktninger ved sykehjemmet

Til ombygging for midlertidig bosetting i sokkel, sydfløy ved Røros sykehjem, og til riveprosjekt, prosjektering av bofellesskap og oppstart benyttes inntil 3 millioner vedtatt i et tidligere kommunestyrevedtak.

Bakgrunnen for saken er vedtak i Røros kommunestyre som blant annet sier: - Å bosette minst 5 enslige mindreårige flyktninger i Å bosette 25 flyktninger ihvorav minst 9 enslige barn og unge.

røros enslig øystre slidre single klubb

I saksvurderingen peker rådmannen på at enslige mindreårige flyktninger bør oppleve å ha en trygg og god bosituasjon, og ha gode muligheter for aktiviteter og sosialisering. Derfor er beliggenhet en viktig faktor.

røros enslig knappstad dating norway

En bør også vurdere hvordan sameksistens med eventuelt andre vanskeligstilte i samfunnet kan oppleves for de mindreårige. I et bokollektiv kan mindreårige med både ulike nasjonaliteter, kjønn og religioner være bosatt, anfører rådmannen.

From the Kaitum to the Vistas (Part 3 of Hannu's Last Summer)

Les mer om:.