Rogaland - cc-rhonesud.com

Rogaland enslig

Prosjektet er tannlege og spesialistkandidat i oralkirurgi, Vegard Østensjøs spesialistoppgave ved UiB. Innledning Rogaland enslig, såkalte temporomandibulære lidelser TMD innbefatter et bredt spekter av kjeveledd og muskelproblemer i det orofaciale området, som er karakterisert av smerter i hodet og ansikt, lyder fra kjeveleddet og irregulær eller begrenset funksjon i kjevene.

Besvarelser fra skolene: Askim videregående skole, 1STUC, Østfold Assistert befruktning handler om å bli gravid ved hjelp av medisinske metoder, som inseminasjon og prøverørsbehandling. Den dag i dag er dette kun tillat for mennesker som er i et ekteskapsliknende forhold, eller som er gift. Det er ikke lov for single å bli gravid på denne måten. Vi i denne klassen mener at det burde være lov for single kvinner å bli gravide med assistert befruktning.

TMD hører inn under både muskel og skjelettlidelser, samt reumatologiske lidelser, og er en av de største årsakene til rogaland enslig smerte i det orofaciale området. Mål Målene med studien var å undersøke forekomsten av smertefull TMD blant tenåringer i Rogaland, og korrelere dette mot generell helse- miljø- og livsstilsfaktorer.

Forekomst av TMD | Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland

Metode Pasientene ble rekruttert fra 4 tannklinikker, lokalisert både i by og landlige strøk. Totalt pasienter i alderen 13 til 19 år ble inkludert.

Disse var tilfeldig utvalgt og likt fordelt i alder og kjønn. Generelle helseopplysninger, sosioøkonomiske forhold og demografiske opplysninger ble innhentet med spørreskjema.

Fødselsforberedende kurs - Rogaland

TMD-smerte ble diagnostisert med 2 validerte screeningspørsmål. Disse spørsmålene var: Har du smerte i tinning, hvaler single kvinner, kjeveledd eller kjever en gang i uken eller mer?

rogaland enslig

Har du smerter når du gaper høyt eller tygger en gang i uken eller mer? Alle pasienter med TMD-smerte ifølge screeningspørsmålene ble nærmere undersøkt klinisk av spesielt opplærte tannleger ansatt på de respektive klinikkene.

Det ble satt en diagnose ut ifra om pasienten hadde muskelsmerter myalgi i tyggemusklene, kjeveleddsmerter artralgi eller en kombinasjon av begge.

rogaland enslig

Alle som ikke hadde en TMD smerte diagnose utgjorde kontrollgruppen. Resultater Av de pasientene svarte 40 ja på et eller begge screeningspørsmålene. Kjønnsratioen var med overvekt av kvinner.

Medianalder var 17 år.

Får ikke være besøkshjem

Det var signifikant høyere forekomst av TMD-smerte i byene. Hyppig hodepine og sterke smerter i forbindelse med menstruasjon var signifikant økt blant pasienter med TMD-smerte. Man så også signifikant økt forekomst av TMD-smerte blant tenåringer som bodde med enslige eller skilte foreldre. I motsatt retning så man at regelmessig trening var signifikant vanligere rogaland rogaland enslig dem uten TMD-smerte. Rogaland enslig kliniske undersøkelsen gav diagnosen myalgi hos 22, artralgi hos 9 og en kombinasjon av begge hos 9 pasienter.

Thorsens Bageri \u0026 Café - Stavanger

VAS viste signifikant høyere smerteintensitet hos kvinner. Konklusjon Forekomsten av TMD-smerte hos tenåringer i Rogaland er sammenlignbar med forekomsten i andre land undersøkt med samme metode.

rogaland enslig

Kjønn, livsstil, miljø samt andre smertetilstander ser ut til å spille en rolle i utviklingen av TMD-smerte.