Innkjørsel Sogn Og Fjordane | Anbudstorget - Få anbud på jobben!

Pris på singel i eid. Elektronisk identifikasjon (eID) - Nkom

Meldingsskjema — «lavt» Ny selvdeklarasjonsforskrift ble vedtatt Formålet med selvdeklarasjonsforskriften er å øke tilliten til og bruken av elektroniske identifikasjonstjenester i Norge samt å legge til rette for grenseoverskridende bruk av elektronisk identifikasjon.

pris på singel i eid

Forskriften er gitt med hjemmel i lov om elektroniske tillitstjenester § 2. Det er gitt en overgangsperiode på seks måneder jf.

pris på singel i eid

Dette for å gi tilbydere av eID-ordninger tid til å tilpasse seg nye krav. Forskriften gjelder for tilbydere som er etablert i Norge.

SUNDLAND TORV OG JORD AS

Formålet med selvdeklarasjonsforskriften er å definere sikkerhetsnivåer og tilsynsregime for elektroniske identifikasjonsordninger eID-ordninger og dermed øke tilliten til og bruken av elektroniske identifikasjonstjenester i Norge. Forskriften skal også legge til rette for grenseoverskridende bruk av elektronisk identifikasjon, ved at selvdeklarerte eID-ordninger kan meldes til EU-kommisjonen og dermed omfattes av anerkjennelsesplikten i eIDAS-forordningen artikkel 6.

Rs 7500 Prize Bond Draw List 3 May 2021 from State Bank of Pakistan

Nkom er utpekt som tilsynsorgan og eID-ordningene underlegges det norske tilsynsregimet i henhold til selvdeklarasjonsforskriften. Dette gjelder uavhengig av hvor personen fysisk oppholder seg. Ved å gjenbruke den utenlandske eID, slipper en å skaffe seg et norsk elektronisk identitetsbevis for å benytte tjenestene.

pris på singel i eid

Anerkjennelsesplikten gjelder kun dersom medlemsstaten for den aktuelle tjenesten bruker en eID på sikkerhetsnivå betydelig eller høy. I utgangspunktet er det et nasjonalt anliggende å beskrive hvilket nivå til en eID-løsning, og om det har et tilsvarende eIDAS-nivå.

pris på singel i eid

Det utenlandske identitetsbeviset må være på et sikkerhetsnivå som er like høyt eller høyere enn det nivået som kreves i den nasjonale tjenesten.

Anerkjennelsesplikten innebærer at eID-en skal anerkjennes som et bevis for identiteten til den innloggede på lik linje med andre pris på singel i eid i samme sikkerhetsnivå.

pris på singel i eid

Det er kun anerkjennelsen av autentiseringen som reguleres direkte av eIDAS. Det pris på singel i eid ingen plikt til å melde egne eID-løsninger. Oversikt over registrerte tilbydere etter den gamle selvdeklarasjonsordningen Se oversikt over registrerte tilbydere etter den gamle selvdeklarasjonsordningen Namn og kontaktinformasjo.

Årets prisvinnere ble Single-Phase Power og Eid kommune.