What to do in Norddal

Norddal dating site

 • Одним словом, оно не возражало против любых пассивных форм общения, но решительно пресекало все попытки Олвина сойтись поближе.
 • The 10 Best outdoor activities in Norddal
 • Singel i rollag
 • Viken enslig
 • Спросил Хилвар, когда они снова оказались в Прежде чем ответить, Олвин довольно долго в задумчивости смотрел на -- Ты что -- считаешь, что надо возвращаться.
 • Sandane pris på singel

Målet med denne oppgaven er å evaluere de mest vanlige metodene innen skredfarekartlegging i Norge i dag, og å diskutere fordeler, ulemper norddal dating site utfordringer knyttet til disse metodene.

Dette er gjort gjennom en detaljert farekartlegging i Norddal, Møre og Romsdal, hvor områder utsatt for snøskred, steinsprang, jord- og flomskred er kartlagt.

norddal dating site single klubb i oslo

Norddal er valgt som studielokalitet på grunn av at området ble rangert som 1. Metodene som er brukt inkluderer utarbeidelsen av et hendelseskart basert på tidligere norddal dating site i området, undersøkelser av lokale meteorologiske forhold som kan påvirke utløsning av skred, topografiske studier og modellering av utløpslengder for ulike skredtyper.

norddal dating site datingsider i ski

Modellene strekker seg fra enkle, empiriske modeller som tar utgangspunkt i høyden til fjellsiden, til mer kompliserte dynamiske modeller som krever mer og detaljert bakgrunnsinformasjon.

Alle metodene har vist seg nyttige og tilført viktig informasjon i kartleggingsarbeidet, hvor hovedutfordringen har vært å koble sammen resultater fra metodene til gjentaksintervallet som faresonene bygger på.

 • Dating norges site dating erotisk, marker gulen datingside.
 • The Weather Channel
 • Single fauske
 • Singel i nordfjordeid
 • Я не думаю, что кто-либо действительно боится .
 • Singeltreff vormedal

Fire ulike skredfarekart er utarbeidet, ett for hver av de tre ulike skredtypene og ett for den totale faren, hvor sistnevnte skal brukes innen arealplanlegging. Grunnlaget for utstrekningen til de ulike faresonene er grundig forklart, det samme gjelder utfordringer knyttet til de ulike metodene.

Overnatting

Hvilke metoder som kan anvendes og hvordan resultatene fra disse kan settes i sammenheng med de ulike faresonene vurderes som det viktigste resultatet i denne oppgaven, noe som kan brukes i et kommende arbeid angående retningslinjer innen skredfarekartlegging i Norge. The focus of this study has been existing methodology within landslide hazard mapping, and the aim of the project is to evaluate its appropriateness within current landslide hazard mapping.

To do this, a complete landslide hazard mapping assessment is conducted for Norddal in Møre og Romsdal, and the methodology used are thoroughly explained and discussed.

norddal dating site speed dating norway austrheim

Norddal was chosen as it was assigned 1st priority regarding rock fall and snow avalanche hazard, and 2nd priority regarding debris slide and debris flow hazard in an initial national mapping of landslide prone areas conducted by NVE. The methodology jølster datingsider determination of a landslide inventory map, meteorological investigations related to landslide and snow avalanche initiation, topographical studies and run out modeling, where the later is emphasized.

They range from simple empirical models based on the height of a cliff, to more complex numerical simulations that require extensive input.

norddal dating site single kvinner i fræna

All methods used were found suitable and provided important information to the mapping project, where the main challenge was considered the adaption of the obtained information to the recurrence intervals stated in the regulations. Four hazard maps were produced from the available information, calculations and field work for each of the mass movement types: rock falls, snow avalanches and debris slides, and one for the total hazard which should be used in land use planning.

Heimelaga mat

The rating of the different methods used norddal dating site the preparation of the extent of the hazard zones are thoroughly explained, together with advantages and disadvantages of the different methods.

The kind of methods which could be applied under different conditions and how their results can be interpreted regarding different hazard zones is considered the main focus of this project.

This information may be applied to future guidelines for landslide hazard mapping in Norway.