Etternavn Fornavn Bedrift/Organisasjon Stilling - PDF Free Download

Moskenes singel treff. Moskenes - no har treff

Johannessen, Hilde B. Master thesis; Mastergradsoppgave, The Malangenfjord, with its deep sill and good hydrological communication with the Norwegian Sea, has been the site for a high resolution paleoclimatic investigation.

moskenes singel treff

By using benthic foraminifera and stable isotopes from a marine sediment core, this study will reconstruct the changes in inflow of warm Atlantic Water at a high-latitude setting. Lokaliteten er blottlagt i ei veiskjæring ved universitetet i Tromsø UiT. Den valgte mafiske linsa har en Stordal, Sigurd Moskenes singel treff thesis; Mastergradsoppgave, Det er fremsatt flere teorier når det gjelder hvordan klorholdig amfibol dannes, men inntil nå har det ikke lykkes å få indikert disse ved hjelp av eksperimenter.

Vannagruppen kan deles inn i to Vogt, Helge Alexander Master thesis; Mastergradsoppgave, Kolluviale vifter er en utbredt landskapsform i Nordnorske fjell, men er lite studert. Det er utført geomorfologiske og sedimentologiske undersøkelser av tre kolluviale vifter i Storfjord og Signaldalen, Troms.

Under siste istids maksimum var området dekket av is.

Etternavn Fornavn Bedrift/Organisasjon Stilling - PDF Free Download

Studieområdet ble deglasiert mellom år BP, og denne perioden regnes som starttidspunktet for vifteutbyggingen. Baeten, Nicole Jeanne Master thesis; Mastergradsoppgave, Three sediment cores, swath multibeam bathymetry data and high-resolution seismic data from Billefjorden, Svalbard have been analysed for a better understanding of the Late Weichselian and Holocene glacier activity as well as sedimentary process and glacigenic deposits in single fossbergom fjord.

The data reveal that glacial linear features were generated moskenes singel treff the central part of Billefjorden while it was filled Knudsen, Stian Moskenes singel treff thesis; Mastergradsoppgave, Vest-Troms Gneisregion består av antatt arkeiske til palaeoproterozoiske, moskenes singel treff, metamorfe og suprakrustale bergarter i oppdelte blokker.

  1. Rein Moskenes - no har 25 treff
  2. Даже в Диаспаре Олвин не видел такой роскоши, которая открылась его взору, когда внутренняя дверь воздушного шлюза скользнула в сторону.
  3. Leter etter Ragnhild Olsdatter og Anders Skjefte (Olsson). - Slektsforum

Vanna, dvs. Skirbekk, Kari Master thesis; Mastergradsoppgave, Sedimentkjerne NPGC fra Kongsfjordrenna vest for Spitsbergen er analysert for å kartlegge utviklingen av paleomiljø de siste ~11 år.

moskenes singel treff

Analysene er basert på undersøkelser av bentiske foraminiferer og sedimentologiske egenskaper. Kjernen er 5,15 meter lang og prøver er analysert med hensyn på fauna, droppstein og kornfordeling.

Blar i utgivelsesdato Mastergradsoppgaver i geologi

Sedimentenes fysiske egenskaper er målt ved hjelp av en Janocko, Michal Master thesis; Mastergradsoppgave, The pinch-out geometry of large sandbodies, such as fluvial or turbiditic palaeochannel margins and moskenes singel treff sand wedges, is of a crucial importance to the evaluation of many stratigraphic hydrocarbon traps and can generally be recognized in extensive outcrops or high-resolution seismic sections.

Far more difficult to recognize and model are the digitate, feather-edge pinchouts of successions composed Mattingsdal, Rune Master thesis; Mastergradsoppgave, Formålet med oppgaven har vært å gi en geomorfologisk analyse av havbunnen og grunne begravde flater i de moskenes singel treff sedimentene i området rundt Nordkappbanken i det sørvestlige Barentshavet for å øke vår kunnskap om deglasiasjonen i dette området.

moskenes singel treff

Datagrunnlaget har vært fem 3D-seismiske datasett i kombinasjon med et tett nett av regional 2D-seismikk. Oppgaven viser at havbunnen i det sørvestlige Weibull, Wiktor Waldemar Master thesis; Mastergradsoppgave, The Nyegga area is located at the north-eastern escarpment of the large Storegga Slide on the south of the Vøring plateau.

moskenes singel treff

The region has long been a natural laboratory for shallow fluid flow investigations, mainly due to the large number of fluid moskenes singel treff expressions found on the bathymetric and seismic data, and the possibility to investigate the relationship between fluid flow, gas hydrate formation Gjerløw, Eirik Master thesis; Mastergradsoppgave, Formålet med denne oppgaven er å gjøre petrologiske og petrografiske undersøkelser av en mafisk linse på Sandøya i vest-Troms for å rekonstruere metamorfe trykk og temperaturforhold, samt å gjøre dateringer for å utrede alderen på metamorfosen e.

Linsa ligge blottlagt ved havet ved Mjølvika på Sandøya.

11 Singles auf der Suche nach dem großen Glück - WDR Doku

Kjernen er tilnærmet udeformert og består av en en massiv granatførende bergart med en grønn The crest of the Vestnesa Ridge is pierced by pockmarks, where the orientation and elongation is controlled mainly by processes such as positioning of faulting, creeping of bardu gay dating or similar down-slope processes.

High resolution single seismic reflection data together Trulssen, Mads Fremming Master thesis; Mastergradsoppgave, Lofoten utgjør en opphevet horst i forhold til omkringliggende bassenger og består hovedsakelig av prekambrisk grunnfjell.

Tidligere modeller viser at landområdene og sokkelområdene utenfor Lofoten ser ut til å ha hatt en lik ekstensjonshistorie med flere faser av forkastningsbevegelser, innsynkning og oppheving gjennom mesozoikum og kenozoikum.

Visninger: Transkript 1 Nr årgang Hvem er dette? Et tegn som beskytter side 3 Glimt fra sommerens gudsjenester finner du på sidene 6 og 7 se siste side Misjonsvinduet side 5 Gudstjenestene som kommer side 10 2 2 Stange kirkes kantori Øver hver onsdag kl i Stange kirk. Misjonsforeningene Såstad misjonsforening møte 2.

Steile strukturer i berggrunnen danner svakhetssoner Larsen, Tine Master thesis; Mastergradsoppgave, This thesis describes a study that was carried out in the Tertiary fold-and-thrust belt of Svalbard, in the mountain range of Mediumfjellet summer and The focuses were on: i further describing the larger structures of the Mediumfjellet, ii analyze the fracture distribution in the limestone beds associated with the major structures in the area.

Available data sets are based on photo Sanchez Borque, Jorge Master thesis; Mastergradsoppgave, The aim of this master thesis has been to interpret the Late Cenozoic paleo-environments and the sedimentary processes in the Veslemøy High area, southwestern Barents Sea. Six seismic units and eight seismic unconformities, including the seafloor, are identified in the study area and correlated with previous work in the Sørvestnaget Basin.

Submarine channels with a downslope E-W orientation moskenes singel treff Holbæk-Hanssen, Leif Egil Master thesis; Mastergradsoppgave, Analyser av 3D seismiske data fra Ormen Lange området på den midtnorske marginen har resultert i oppdagelsen av amplitudeanomalier som krysser diskordant opp gjennom, de sterkt polygonalt forkastede, biogene silikasedimentene i Bryggeformasjonen av Oligocen alder.

Disse amplitudeanomaliene har en slående likhet med lignende amplitudeanomalier som er tolket til å være sandintrusjoner i Nordsjøen. Fluids migrate both through Cretaceous and Tertiary sediments, but also through younger glacial sediments.

moskenes singel treff

Veslemøy High is a structurally isolated high at the Moskenes singel treff and Tertiary levels bounded by N-S trending west-dipping normal Elvenes, Sigrid Master thesis; Mastergradsoppgave, Oppgaven beskriver og tolker storskalalandskap og geomorfologiske moskenes singel treff og prosesser på Vesterålsbanken, som er en del av norsk kontinentalsokkel mellom 68 og 70°N. Svært detaljerte batymetri- og backscatterdata dybde og akustisk reflektans er behandlet i GIS geografiske informasjonssystemerog resultatene blir presentert i form av kart.

Vesterålsbanken er et område som er preget Senger, Kim Master thesis; Mastergradsoppgave, Gas hydrates are solid compounds of a guest gas molecule primarily methane enclosed in a lattice of host water molecules, occurring under specific pressure-temperature conditions moskenes singel treff both natural and manmade environments. In the past decade, gas hydrates are increasingly investigated as a potential new energy source.

This thesis presents an integrated evaluation of the gas bound within the hydrate Søk i Munin Denne samlingen.