Leder (arkivsaksnummer 13/) - Larvik kommune

Larvik enslig, NYHETER | Ønsker nye fosterhjem i Larvik

Ønsker nye fosterhjem i Larvik Jorunn Busk 33 16 30 44 jorunn.

larvik enslig

Barnevernstjenesten ønsker i den forbindelse å komme i kontakt med nye fosterhjem. Enslige mindreårige er en fellesbetegnelse som brukes på alle barn og unge under 18 år som kommer til landet uten foreldre.

larvik enslig

Årsaken til at de kommer til Norge kan være så mangt, og ungdommene har ofte ikke kommet til Norge ut fra eget bevisst valg. Erdal mener Larvik enslig kommune har opparbeidet god kompetanse når det gjelder enslige mindreårige. Vi ønsker veldig gjerne flere nye fosterhjem, forteller Erdal.

Norway 🇳🇴 Driving through Larvik

Noen ganger kommer barna til landet sammen med slektninger, men det er mer vanlig at de kommer helt alene. Det får i tillegg barna godt integrert, mener Erdal.

larvik enslig

Bufetat har overtatt ansvaret for enslige mindreårige larvik enslig 15 år, og kommer også til å være til stede på møtet mandag. Å komme ut i kommunene er mye tryggere og et mer stabilt miljø for dem å være i, sier Mehri Mohebzadeh fra Bufetat.

larvik enslig

I Larvik finnes det et bofellesskap for enslige mindreårige. Her bor de som ikke er i fosterhjem. Les mer om:.

Print Søk på siden Rapport etter tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav i Larvik kommune Tidsrom for tilsynsbesøket: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Tilsynet er derfor avsluttet. Innholdsfortegnelse Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Larvik kommune og besøkte i den forbindelse barneverntjenesten og Nav-kontoret fra