Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad - cc-rhonesud.com

Horten enslig, Formål med tjenesten

Innhold

  sauda pris på singel koppang singelklubb

  Tjenestebeskrivelse Bolig for enslige mindreårige flyktninger Horten kommune har tre boliger for enslige mindreårige flyktninger. Formål med tjenesten Målet er å gi enslige mindreårige flyktninger som bosettes, etter anmodning fra integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDI og etter politiske vedtak i kommunen, en god omsorg og forberede dem til et selvstendig voksenliv.

  målselv enslig hauknes speed dating norway

  Horten enslig omsorgen og oppfostringen skal ha som mål at ungdommene blir integrert i det Norske samfunn, eller hjelpes til et selvstendig liv i det landet de opprinnelig flyktet fra. Hvem kan få tjenesten Enheten tar i mot enslige mindreårige flyktninger under 18 år til oppfostring, og har oppfølgingsansvar for tidligere horten enslig ettervern opp til 23 år.

  Horten enslig Med enslig mindreårig flyktninger, menes barn og unge som er under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.

  namsskogan single damer single folldal

  Enhetens tjenesteinnhold omfatter følgende tiltak for enslige mindreårige flyktninger: Tre døgnbemannede bofellesskap i Kongeveien 86, Redaktør Baggethunsvei 13 og Beverstien 2. Bofellesskapene er tiltak som skal gi hjemfølelse for beboere og voksne fungerer som ungdommenes nærmeste omsorgspersoner.

  singel i røros dating site i nesna

  Enhetsleder Kathrine Lillebakken Telefon 97 55 02 80 Mail: kathrine.