Statistikk | IMDi

Enslig i voss, Slik fungerer tilskuddene til kommunene

Flyktninger Vadsø tjente stort på enslige mindreårige flyktninger.

Søkeresultat

Nå har inntektene «dessverre tørket inn». Bosetting av flyktninger er blitt lønnsomt for enkelte kommuner. Dessverre varte det ikke så lenge, sier rådmann Jens Betsi i Vadsø kommune.

Vadsø kommune har de laveste utgiftene til bosetting av flyktninger.

enslig i voss

Siden kommunene får en fast sum pr. Foto: Bjørn Høyanger møte single Thomas Enslig i voss Det har de siste månedene vært et stort engasjement for å hente spesielt enslige mindreårige til Norge fra leirene som preges av mangel på mat, medisiner og der det er fare for å bli utnyttet.

Staten gir kommunene økonomisk støtte for å bosette flyktninger, men kommunenes kostnader til dette er svært ulike. Vadsø er kommunen i Norge med lavest kostnader pr.

Weird, or just different? - Derek Sivers

Voss var dyrest med I fikk norske kommuner for første gang på 30 år større tilskudd til integrering av flyktninger og enslige mindreårige enn de faktiske utgiftene. Mange norske kommuner har sagt ja til å ta i mot flyktninger og andre migranter fra Moria-leiren i Hellas.

Vadsø tjente stort på enslige mindreårige flyktninger. Nå har inntektene «dessverre tørket inn».

Integreringstilskuddet dekket ,7 prosent av kommunenes utgifter i mot 99,6 prosent i Fakta Slik fungerer tilskuddene til kommunene Når kommunene bosetter flyktninger, får de to statlige tilskudd: Integreringstilskudd: Skal dekke utgifter til bosetting og integrering, sosialhjelp og introduksjonsstønad det året flyktningen bosettes i kommunen, og i de fire neste årene.

Kommunene får En familie med to voksne og to barn gir over fem år Ved bosetting av enslige mindreårige mottar kommunene i tillegg et særskilt tilskudd: 1. Kommunene kan i tillegg søke om ekstra tilskudd ved bosetting av personer som krever særskilt oppfølging.

enslig i voss

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap: Vis mer Store forskjeller Rapporten avslører enorme forskjeller mellom kommunene i nettoutgifter til flyktninger. Gjennomsnittet er Voss ligger øverst med Oslo ligger rett over snittet med Lavest er Vadsø med Bildet er omvendt når det gjelder tilskuddet til norskopplæring: Staten dekket bare 71,8 prosent av kommunenes utgifter.

Leder av Beregningsutvalget, Bjørn Holden, sier at det «er veldig store forskjeller i utgiftene i kommunene».

Integrering i Norge

Derfor er det fornuftig at det er de gjennomsnittlige utgiftene for alle kommuner vi kommer frem til, sier han. Voss hadde ifølge Holden spesielle utgifter til barnevern i Porsanger singel er kommunen som hadde høyest nettoutgifter til flyktninger i Det kan være mange enkeltårsaker som ligger bak.

Det gjennomsnittlige bildet fra år til år er mer interessant enn hvordan enkelte kommuner enslig i voss ut i ett år, sier han. Vadsø-rådmann: — Veldig gunstig for oss I rapporten pekes det på faktorer som «arbeids- og utdanningsmuligheter i en kommune, muligheter for stordriftsfordeler, kommunestørrelse enslig i voss at kommuner med god økonomi kan legge seg på et høyere utgiftsnivå».

Single Kvinner I Kirkenær : Gaular single klubb : Enslig i voss

Jens Betsi er rådmann i Vadsø. Kommunen har innbyggere, og Betsi forklarer det lave kostnadsnivået med en bevisst strategi.

Foto: Vadsø kommune I gikk staten over til å betale stykkpris i stedet for å bare å refundere faktiske utgifter.

enslig i voss

Det tjente vi stort på. Stykkpris ga oss et betydelig inntektsløft, sier rådmann Betsi. Men koronaen har nå ført til nær full inntaks- og inntektsstopp: — Vi har fått en anmodning om å bosette 19 flyktninger i år, men har pr.

enslig i voss

Det var en nedgang på 6,5 prosent fra året før. Over kommuner enslig i voss sagt seg villig til å ta imot asylsøkere fra Moria og andre greske leirer. Regnskapet fra viser at det kan gi kommunene en økonomisk gevinst.

Det viser at kommunene har greid å tilpasse kapasitet og utgifter til de store svingningene i antall flyktninger de siste årene, sier Bjørn Holden.