Informasjon om endring av vannavgiften fra 2020

Enslig i hustadvika

Tidligere var det Eide vassverk som driftet avløp for Eide kommune.

Visninger: Transkript 1 Hustadvika kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap Møtested: Storsalen, Familiens hus, Eide Dato: Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Møtesekretær kaller inn vararepresentanter.

Dette ga et bortfall av inntekter for Eide vassverk, på ca 1 million kroner. Det enslig i hustadvika til at styret la frem et forslag for årsmøtet for å dekke inn en del av dette inntektstapet, som ble vedtatt. Enslige pensjonister og fritidsboliger har i en årrekke hatt en egen ordning, der de har betalt bare halv avgift.

Это могло бы удивить тех, кто думал об Олвине как о человеке сильной воли, упрямом эгоцентристе, не нуждающемся ни в чьей нежности и не способном ответить ею. Хилвар, однако, знал Олвина куда глубже. С самого начала он инстинктивно почувствовал, что Олвин -- исследователь, а все исследователи ищут что-то такое, что ими утрачено. Они редко это находят, и еще реже достижение цели приносит им радость большую, чем сам процесс поиска. Хилвар сначала не понимал, чего же именно ищет Олвин.

Dette har vært en ordning som har kommet denne befolkningsgruppen til gode, og det er klart at dette har vært sett på som svært positivt. Endringen i vannavgiften innebar en generell økning for alle grupper, samt at særordningen for en del av industrien, fritidsboliger og enslige pensjonister opphører.

enslig i hustadvika

Enslige pensjonister og fritidsboliger må fra betale ut fra samme kriterier som andre husholdninger som er abonnenter hos Eide Vassverk.

Det er en totalsum i året på kr Endringene er gjort av årsmøtet mysen singeltreff vassverket i henhold til vedtektene. Årsmøtet er vassverkets øverste organ og består av alle abonnenter i Eide vassverk. Alle abonnenter er velkommen til å møte, fremme forslag og stemme over forslag.

Årsmøtet blir annonsert i flere medier, og i innkalling er det også opplyst om saksliste, der tariffer er et fast punkt.

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og beste og sunneste tørstedrikk.

Det er kun et dating site i værøy som kan endre satsene igjen og de må da finne enslig i hustadvika måter å dekke inn tapet av inntekter på. Ny prisliste med informasjon om endringen ble lagt ut på våre nettsider enslig i hustadvika at vedtaket ble gjort. Vi har forståelse for at ikke alle våre abonnenter har internett og dermed ikke har hatt tilgang til denne informasjonen, og vil ta lærdom av det.

Skulle det forekomme endringer av en slik art igjen, vil vi forsøke å informere bedre.

enslig i hustadvika

Om en sammenligner prisen for vann i Eide vassverk med andre kommuner og private vassverk, ser vi at Eide vassverk fremdeles har en lav pris. Kommunene har ikke lov til å differensiere avgiften for sin befolkning, og vi har heller ikke funnet eksempler på at andre privat vassverk har hatt denne ordningen for enslige pensjonister.

Он мог добраться до цели многими путями и без всяких усилий, но предпочел идти пешком. Комната его находилась почти на основном уровне города, и через короткий проход он попал на спиральный спуск, ведущий на улицу. Игнорируя движущуюся дорогу, он пошел по боковому тротуару. Это было достаточно эксцентрично - ведь идти предстояло несколько километров. Но ходьба, успокаивая нервы, нравилась Элвину.

Dette ser ut til å ha vært et gode man kun har hatt om man er abonnent i Eide vassverk. Eide vassverk tilbyr godt vann og ønsker å fortsette med det for alle våre abonnenter.

Fjordcruise along the Nærøyfjord to Gudvangen

Samtidig er det nødvendig å ha en økonomi som ivaretar behov for vedlikehold og oppgradering av vannforsyningen, teknisk anlegg og kvalitetskontrollen vi har. For en vanlig husstand utgjør det kroner i året. Hvis noen abonnenter skal fortsette med særordninger med lavere avgift, er en konsekvens at alle andre abonnenter må betale mer.

enslig i hustadvika

Det arbeides med å se på muligheter for å øke inntektene på andre måter. Endring av hvordan satsene er bygd opp og mulighet for innsetting av vannmålere arbeider vi også med.

enslig i hustadvika

De som enslig i hustadvika kontaktet vassverket etter at de har fått regning, skal også ha fått opplyst at om de ønsker å dele opp regningen så har de anledning til det, uten noe ekstra gebyr eller renter. Vi oppfordrer alle som har noe de vil ta opp med Eide vassverk om å ta kontakt direkte, så skal vi svare så godt som mulig.

enslig i hustadvika

Epost kan sendes til post eidevassverk. Styret i Eide vassverk SA.