Etterlengtet opptur for åkerriksa

Enslig i finnøy

Kompetansesenter for distriktsutvikling

Etterlengtet opptur for åkerriksa Av Oddvar Heggøy Likevel var antallet påviste syngende individer ikke på noen måte eksepsjonelt høyt, og på et lavere nivå enn det som var normalen for noen år tilbake.

Vi håper at målrettede beskyttelsestiltak kan bidra til en mer langvarig positiv trend framover.

enslig i finnøy singel treff drangedal

Åkerrikse fra Øverland i Bærum På denne lokaliteten ble det hørt minst tre syngende hanner og en hunn i slutten av mai og starten av juni. Også flere andre steder i Norge ble det hørt mer enn én åkerrikse på en og samme lokalitet.

enslig i finnøy vatne singel treff

Det ble i tillegg påvist flere hunner enn normalt dette året. Opphavsrett: Enslig i finnøy Rix Det er ikke alltid godt å si hva som forårsaker de store svingningene i åkerriksas forekomst i Norge.

enslig i finnøy singel treff skjervøy

Sannsynligvis påvirkes forekomsten en hel del av forhold utenfor våre egne landegrenser, da mange av åkerriksene som blir påvist hos oss sannsynligvis dreier seg om enslige hanner som er ute på vift fra hekkeområdene i Øst-Europa. Sommeren var det imidlertid flere positive tegn ved artens forekomst i Norge. Flere påviste hunner, ansamlinger av flere syngende hanner og tidlig ankomst er gledelige indikatorer for åkerriksa.

Derfor var det fullt fortjent da banens beste spiller, Sandra Undheim, satte inn seiersmålet sju minutter før slutt.

Flere hunner Foreløpig antyder rapporterte observasjoner at minst åkerriksehanner ble hørt syngende i løpet av sommeren som nå er på hell. Sammenlignet med fjorårets 98 individer, og de individene som ble påvist året før, er dette oppløftende.

enslig i finnøy norddal møte single

Flere ting ved årets opptreden var imidlertid spesielt sammenlignet med tidligere år. For det første ble et ganske høyt antall hunner hørt syngende tidlig på sesongen.

Mann siktet for vold mot offentlig tjenesteperson på Finnøy – VG Nå: Nyhetsdøgnet

Selv om lydytrende hunner blir rapportert i Norge nærmest årlig, er det sjelden det er mer enn ett eller to individer. I har syngende eller lydytrende hunnfugler blitt rapportert fra hele holmestrand dating lokaliteter.

  • Vi treffer henne hos Mester Grønn i Nordre: — Jeg tenkte å spre litt glede i hverdagen med blomster, sier Erna Stephanie Iversen til trondheim
  • Jeg føler det blir mer utrygt her på Finnøy, man må liksom låse inn alt man eier.
  • Treffliste - enslig mann lufter liten hund - Sølvberget bibliotek og kulturhus
  • Midtre gauldal online dating
  • Tabell - Stønadssats per måned for enslige etter kommune

Store ansamlinger I tillegg ble det fra hele 13 lokaliteter rapportert om 2—4 syngende åkerrikser som satt og sang rett i nærheten av hverandre. Slike ansamlinger av åkerrikser er et vanlig fenomen i land der arten er tallrik, men er ikke så utbredt hos oss. Forekomsten av slike grupper i kan tyde på at det var en del åkerrikser i omløp, og dette øker naturligvis også sjansen for at arten skal gå til hekking.

enslig i finnøy datingsider i råde

Tidlig ankomst Åkerrikser i Norge ankommer som regel i siste halvdel av mai og i starten av juni. Ofte dukker de første individene opp på foregående års hekkelokaliteter, og vanligvis ankommer en og annen åkerrikse i første halvdel av mai. I ble imidlertid den første åkerriksa rapportert fra Nord-Hidle i Finnøy i Rogaland allerede Historiske data viser at norske åkerrikser ankom tidligere for 50— år siden enn de gjør i dag, noe som kan ha sammenheng med at vi før hadde en mer etablert hekkebestand.

enslig i finnøy sandnes dating norway

Vi har ikke gjort beregninger på gjennomsnittlig ankomstdato i enda, men det var enslig i finnøy flere andre tilfeller av tidlig ankommende fugler dette året.

Fremdeles en lang vei å gå Vår foreløpige oppsummering antyder altså en liten opptur for arten etter bunnårene i og Det er likevel ingen grunn til å enslig i finnøy at faren er over, da truslene mot åkerriksa fra dagens slåmaskiner fremdeles er like tilstedeværende åkerriksa legger helst reiret sitt i høyt gress, som i Norge, og i Vest-Europa forøvrig, i dag først og fremst finnes i jordbrukslandskapet.

Det bevilges hvert år penger til å utsette slåtten på arealer der åkerriksa antas å kunne ha gått til hekking, og vi har på den måten muligheten til å øke artens hekkesuksess.

Brodd - Finnøy 2-1. Både Brodd og Finnøy misbrukte en haug med sjanser i vindkastene på Midjord.

I har vi så langt fått meldinger om påvist hekking på ett slikt avsatt areal. Det er Enslig i finnøy miljøvernavdelinger i de respektive fylkene som har ansvaret for iverksettelsen av beskyttende tiltak.

Håholmen

Til tross for flere positive trekk ved åkerrikseforekomsten ier det svært skuffende å se at Fylkesmannen i noen av våre beste åkerriksefylker ikke gjør jobben sin. NOF vil være en aktiv pådriver for å bedre denne situasjonen til kommende hekkesesonger, og vil også oppfordre til mer langsiktige løsninger i områder arten returnerer til i flere påfølgende hekkesesonger.