KOSTRA nøkkeltall

Elverum enslig

gay dating i ringerike

Bosetting Elverum kommune bosetter i hovedsak flyktninger som har fått oppholdstillatelse, etter avtale med IMDI Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Dette gjøres i henhold til politisk vedtak. Kommunestyret har vedtatt å bosette 22 flyktninger, inkludert 3 enslige mindreårige flyktninger i Eventuelle familiegjenforente kommer utenom dette vedtaket Kommunen har i hovedsak elverum enslig typer av bosettinger: Personer som har fått oppholdstillatelse på bakgrunn av flyktningstatus.

Disse har som regel kommet til Norge som elverum enslig og bodd en stund på asylmottak andre steder i Norge.

møte single i stavern

Overføringsflyktninger som kommer direkte fra flyktningleirer, og er blitt valgt ut av representanter fra IMDI og FNs høykommissær for flyktninger. Enslige mindreårige flyktninger kan være både overføringsflyktninger og personer som har fått opphold etter positivt svar på asylsøknad.

single speed volda

De fleste av disse har bodd på asylmottak eller omsorgssenter for enslige mindreårige før bosetting i kommunen. Bo i Elverum?

Abonner på tilsvarende stillinger Stillingsmatch Elverum enslig er en bykommune i Hedmark med over Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal og opplever vekst og utvikling med mange private og offentlige utbyggingsprosjekter og initiativ. Kommunen har ca. Vi er en attraktiv kommune der du kan bo på landet eller i byen, vi har gode oppvekstforhold, et rikt kulturliv og et mangfoldig idretts- og friluftsliv.

Flyktninger blir bosatt etter avtale mellom kommunen og Elverum enslig. De første årene voksne flyktninger og deres familier bor i kommunen får de ekstra veiledning, de har da en egen elverum enslig ved Flyktningtjenesten.

verran dating site

Familier blir bosatt i egen leid bolig, mens enslig voksne som regel blir bosatt i bofellesskap med andre. Enslige mindreårige flyktninger bosettes etter vurdering fra Imdi eller Bufetat, i forhold til hvilket botilbud som er best egnet for hver enkelt flyktning. De kan bosettes i bofelleskap, hybel med tilsyn, vertsfamilie eller fosterhjem.

Sist endret.

Elverum Mannskor Burgunderjakkene