Fakta om stillingen og søknadsprosess

Brumunddal enslig

Registrer deg i CV-database Ringsaker kommune er med sine Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som næringskommunen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser.

Hva gjør kommunen?

Sjusjøen har Norges beste skiløyper og kan innfri hyttedrømmen. De koselige småbyene Brumunddal og Moelv er i vekst, og det er et variert og mangfoldig botilbud i kommunen.

brumunddal enslig rygge singeltreff

Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen. Vil du jobbe dating norway i birkeland Norges mest offensive kommune? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer. Miljøterapeut Ref. Teamet består av to ledere, 14 miljøterapeuter samt merkantile ressurser, med god fordeling med hensyn til alder, kjønn, utdanning og yrkesbakgrunn.

Personvern og cookies

Ungdommene kan bo i tiltaket fram til fylte 20 år. Ungdomsgruppa er blandet når det gjelder kjønn og nasjonalitet.

Publisert: 13 desember, Oppdatert: 18 desember, Artikkelen er mer enn ett år gammel. Festen er brumunddal enslig gratis, og for alle som av ulike grunner ønsker å ha noen å feire jul sammen med. Artikkelen fortsetter under annonsen — Det er kjempeviktig å skape en arena for folk så de slipper å sitte alene på julaften, sier Ann Iren Arntsen i Røde Kors. Vanskelig valg Arntsen sier at det kan være vanskelig for mange å møte opp på et slikt arrangement fordi man da viser at man er alene eller ensom. Vi prøver å fokusere på at man gleder noen andre ved å komme.

Av hensyn til en best mulig oppfølging av ungdommene i tiltaket, er det ønskelig med en bredt sammensatt personalgruppe når det gjelder bakgrunn, alder, kjønn, interesser osv. Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk arbeid overfor enslige mindreårige, dvs.

brumunddal enslig tingvoll single speed

Ungdommene skal få hjelp til å lære å fungere i det norske samfunn, i skole, fritid og arbeid, samt som gruppe i botiltaket. Hjelp til skolearbeid og hjelp til å finne gode fritidsaktiviteter vil være sentrale oppgaver for miljøterapeutene.

brumunddal enslig auli dating

Ungdommene kommunen blir bedt om å bosette er yngre enn tidligere. Dette innebærer økt fokus på omsorgsoppgaver i tiltaket. Utdannelse og kompetansekrav Søkere bør ha utdannelse som barnevernspedagog eller sosionom. Søkere med annen likeverdig høgskoleutdanning kan komme i betraktning hvis det kan dokumenteres relevant arbeidserfaring med mindreårige flyktninger.

Abonnement

Minoritetsbakgrunn i kombinasjon med relevant miljøterapeutisk arbeidserfaring i institusjon eller bofellesskap, kan kompensere for utdanningskravet. Søkere må ha innsikt i ungdoms omsorgsbehov generelt og enslige mindreåriges særlige behov. Personlige egenskaper Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet, som relasjonskompetanse, brumunddal enslig, evne til å stå i grensesettingssituasjoner med ungdom, samarbeid og evne til å imot brumunddal enslig.

brumunddal enslig vestland single klubb

Vi ønsker både søkere som liker å engasjere seg i lek og fritidsaktiviteter sammen med ungdom, søkere som har sin styrke i omsorg og drift av et hjem og gode rollemodeller.

Krav til søker Søkere må ha førerkort.

Lurer du på hva som skjer når en asylsøker kommer til Norge?

Botiltaket har egen tjenestebil. Før tiltredelse må det foreligge tilfredsstillende politiattest jf bvl §samt brumunddal enslig på gjennomført og godkjent tuberkulosekontroll for personer som har oppholdt brumunddal enslig lengre tid i utlandet, jf forskrift.

Begrepsforklaringer

Slike bekreftelser skal ikke legges med søknaden. Arbeidstid og lønnsvilkår Alle miljøterapeutene har døgnvakter fra kl. Det arbeides hver tredje helg.

brumunddal enslig jevnaker enslig

I helgene er døgnvaktene kombinert med dagvakter. Ved kompetansegivende relevant videreutdanning kan det vurderes plassering i st.

Asylsøkere og flyktninger - Ringsaker kommune

Søknad Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Vitnemål påført referansenummer oversendes pr post til Barne- og ungdomsvern, postboksBrumunddal.

brumunddal enslig datingsider i lillehammer

Attester medbringes ved eventuelt intervju. I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren brumunddal enslig ber om det.

Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse.

Maleriutstilling Framheim- Brumunddal.

Dersom den offentlige virksomheten mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet. Stillingtype: Fast stilling.